Dette er tilbud om kompetanseutvikling for mennesker i yrker
relatert til helse, sosial, undervisning, ideelt arbeid og service.

 • Veiledning

  Veiledning er rettet mot faglig/personlig læring og utvikling i rollen som profesjonell yrkesutøver. Den gis i gruppe eller individuelt.

  Arbeidsstoffet er i hovedsak deltakerens praksiserfaringer. Mitt hovedverkstøy er metodisk styrt refleksjon over erfaringer fra yrkespraksis Det gir bevisst erfaringslæring. Deltakeren øker sin kompetanse og mestringsevne.

  » Les mer om Veiledning
 • Veiledning på praksisveiledning

  Dette tilbudet er rettet mot fagpersoner som (periodevis) har oppgave som veileder i praksis for studenter som er under grunnutdanning eller videreutdanning.

  Hovedfokus er veilederrollen. Utgangspunktet er egne erfaringer. Deltakeren får i tillegg presentert enkle pedagogiske verktøy. Kombinasjonen av veiledning og undervisning dyktiggjør deltakeren i rollen som praksisveileder.

  » Les mer om Veiledning på Praksisveiledning
 • Profesjonsetikk – forum for etisk refleksjon

  Etisk kunnskap og etisk bevissthet er en vesentlig del av yrkeskompetansen for profesjoner som jobber med mennesker og en forutsetning for kvalitet i tjenesten. Jeg tilbyr forum for etisk refleksjon organisert som grupper og seminar, evt i kombinasjon, med fokus på
  • Hverdagens etiske dilemma
  • Kultur på arbeidsplassen
  • Om verdier, holdninger og normer i arbeidsfellesskapet.

  » Les mer om Profesjonsetikk
Web ved HIRVI ASKompetanseutvikling Liv Stanghelle
Liv Stanghelle, Nini Roll Ankers vei 16, 1781 Halden
930 11 167 / 69 18 66 50, Org nr 984771207
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.